Νέα της βιομηχανίας

Τα ισχύοντα πρότυπα διακρίνουν τις ιατρικές/μη ιατρικές μάσκες

2020-07-02

Ισχύουν διαφορετικά πρότυπα και απαιτήσεις πιστοποίησηςιατρικές μάσκεςσε διαφορετικές χώρες/περιοχές. Οι επιχειρήσεις και τα άτομα μπορούν να διακριθούν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή όπου εισάγεται το προϊόν και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα του προϊόντος. Τα ισχύοντα πρότυπα και οι πληροφορίες πιστοποίησης του προϊόντος μπορούν να ληφθούν από τη συσκευασία του προϊόντος ή την αναφορά ή το πιστοποιητικό δοκιμής Λήψη του κατασκευαστή.

 

Εξαγωγή στις ΗΠΑ

Ιατρικές μάσκεςείναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπόκεινται στην "Τυπική Προδιαγραφή για την Απόδοση Υλικών Ιατρικής Μάσκας" (ASTM F2100). Η διαχείρισή τους γίνεται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) και πρέπει να εγγραφούν από το 501K ή άλλα κανάλια που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τον FDA για να αποκτήσετε εργοστασιακή εγγραφή και οι ιατρικές συσκευές παρατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την καταχώρισή τους. Επομένως, η συσκευασία μάσκας που εξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή η έκθεση δοκιμής ή το πιστοποιητικό που περιέχει το παραπάνω περιεχόμενο μπορεί να κριθεί ως ιατρική μάσκα.

Οι μη ιατρικές μάσκες που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ανακοίνωσης αριθ.

 

Εξαγωγή σε άλλες χώρες και περιοχές

Τα προϊόντα μάσκας που εξάγονται σε άλλες χώρες και περιοχές μπορούν να κριθούν με αναφορά στο κινεζικό πρότυπο πιστοποιητικό δοκιμής και στις πληροφορίες εγγραφής που παρέχονται από αυτές. Υπάρχουν τρεις Κινέζοιιατρική μάσκαπρότυπα, GB 19083-2010, YY 0469-2011, YY/T 0969-2013, χρήση Οι μάσκες που παράγονται από αυτά τα τρία πρότυπα μπορούν να κριθούν ωςιατρικές μάσκες.