Νέα της βιομηχανίας

Διακρίνετε τις ιατρικές μάσκες και τις μη ιατρικές μάσκες μέσω κρατικών πληροφοριών εγγραφής και ελέγχου

2020-07-02

Απόιατρικές μάσκεςκαταχωρούνται ή ελέγχονται σύμφωνα με ιατροτεχνολογικά προϊόντα στις περισσότερες χώρες ή περιοχές, οι καταναλωτές μπορούν περαιτέρω να διακρίνουν μέσω των σχετικών πληροφοριών ελέγχου καταχώρισης. Τα παρακάτω λαμβάνουν ως παραδείγματα για ανάλυση τρεις χώρες και περιοχές στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Κίνα

Ιατρικές μάσκεςανήκουν στη δεύτερη κατηγορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Κίνα, και καταχωρούνται και διαχειρίζονται από το επαρχιακό ρυθμιστικό τμήμα φαρμάκων. Μπορείτε να ρωτήσετε τον αριθμό πρόσβασης της ιατρικής συσκευής ελέγχοντας την ιατρική συσκευή. Ο σύνδεσμος είναι:

http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2590/

 

Ηνωμένες Πολιτείες

Τα προϊόντα μάσκας που έχουν εγκριθεί από τον FDA των ΗΠΑ μπορείτε να τα ζητήσετε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας για να ελέγξετε τον αριθμό του πιστοποιητικού εγγραφής. Ο σύνδεσμος είναι:

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMN/pmn.cfm

Επιπλέον, σύμφωνα με την τελευταία πολιτική του FDA, αυτή τη στιγμή είναι μια μάσκα που αναγνωρίζει τα κινεζικά πρότυπα όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Οι σύνδεσμοι προς τις εξουσιοδοτημένες εταιρείες της είναι:

https://www.fda.gov/media/136663/download

 

ΕΕ

Ιατρικές μάσκεςπου εξάγονται στην ΕΕ μπορούν να ζητηθούν μέσω εξουσιοδοτημένων οργανισμών κοινοποίησης. Μεταξύ αυτών, η διεύθυνση των κοινοποιούντων οργανισμών που είναι εξουσιοδοτημένοι από την Οδηγία 93/42/EEC (MDD) της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=13

 

Η διεύθυνση ερωτήματος του κοινοποιημένου οργανισμού που είναι εξουσιοδοτημένος από τους κανονισμούς ΕΕ 2017/745 (MDR) για ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=34